Press enter to see results or esc to cancel.

Mūsų vienuolynas

Nors seserys neužsiima nei evangelizacine, nei karitatyvine veikla už vienuolyno sienų, jų Regula, išreiškianti pirmąjį jų charizmos įkvėpimą, sako, kad seserys dalyvaus evangelizacijoje ir papildys brolių bei seserų apaštalių darbą savitai: padėdamos tapti „gerąja žeme“ (plg. Mt 13, 23) ir patraukdamos į vidinės maldos tylą (plg. Regulą I, 8). Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų namai labai dažnai steigiami ne nuošaliose vietovėse, bet veikiau „už miesto“ (žr. Jn 19, 20; Žyd 13, 20; Apr 14, 20), arti centrų, ‒ jie lyg Marija ir Jonas abipus Kryžiaus ant Golgotos kalno; tarp jų ir pasaulio nėra griežtos pertvaros, jų koplyčių erdvė nepadalinta, kad vienydamosi su Marija prie Kryžiaus jos liktų atidžios ir jautrios žemiškiems ir dvasiniams šiandienos pasaulio žmonių vargams (plg. Regulą I, 8).

Praktinė informacija vienuolyno lankytojams

Dienotvarkės lentelė

Lankymo valandos

Pirmadienį – trečiadienį:
14.30–17.15 val.
Prireikus į seseris galima kreiptis pirmadienį, antradienį, trečiadienį 19.30‒21.00 val.
Šeštadienis yra seserų tylos ir nelankymo diena.

Kas naujo?

Baigiantis nelengvai dėl karantino sąlygų žiemai, kaip ir daugelis, ieškojome būdų įveikti atskirtis, neprarasti ryšio su kitais mūsų kongregacijos namais ir ypač pasirengti Generalinei kapitulai, svarbiam įvykiui visų vienuolijų gyvenime. Kovo 1-7 d., kaip buvo numatyta, vyko mūsų asamblėja vaizdo konferencijos būdu. Teko padaryti didžiulę pažangą informatikos srityje, kad įsisavintume šį modernų bendravimo būdą, ir, nors baiminomės šio „nuotykio‟, viskas praėjo geriau nei tikėjomės, ir nuostabiausia, kad visos seserys liudijo džiaugsmą susitikdamos tegul ir nuotoliniu būdu.

Šią asamblėją, kaip ne pirmą mūsų sueigą, „vadeliojo‟ trys profesionalūs „koučai‟ ‒ taigi vėl naudojomės šiuolaikiškomis priemonėmis, kad ramiai, darniai ir taikiai, neeikvodamos energijos pašaliniams dalykams, įveiktume kliūtis mūsų bendruomenės istorijoje: priimtume mūsų Įkūrėjo tamsiąsias gyvenimo zonas, įtvirtintume pašaukimo naujus kelius ir ypač išgirstume Bažnyčios balsą: mūsų asamblėjoje dalyvavo Jo Ekscelencija José Ridriguez Carballo, Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos sekretorius ir Oteno vyskupas Benoît Rivière. Anksčiau Romoje vyskupas Carballo priėmė mūsų seseris, paskui parašė laišką visai bendruomenei, galiausiai skyrė visą dieną pokalbiui su visa bendruomene ir kiekvienais namais. Iš jo išgirdome energingą Avanti! (Tik pirmyn!)

Asamblėja vyko maldos atmosferoje: maldoje įžvelgti, kas man asmeniškai ir visai bendruomenei šiuo metu atrodo svarbiausia ir kartu statyti bendrą visos šv. Jono šeimos gyvenimo pamatą – toks šiuo metu yra mūsų „darbas“, kuris tęsiasi ir ateityje pareikalaus drąsos ir apsisprendimų.

Kai matome šį Bažnyčios lydėjimo rūpestį, negalime abejoti, kad Viešpats eina šalia. Turime viltį, kad šis asamblėjos triūsas duos vaisų ir su šia Palaimintąja viltimi pasitinkame Velykas, esminį mūsų krikščioniškojo gyvenimo laiką.

Svečių namai Efezas

Seserys priima pavienes viešnias, moteris ir merginas, trokštančias skirti laiko Dievui, ieškančias dvasinės atgaivos ir poilsio. Jos taip pat gali asmeniškai susitikti su seserimis, dalyvauti jų maldose ar gyventi asmeniniu ritmu.

Pašome susisiekti:
Tel.:   +370 5 2340454
Mob.: +370 673 78047

Arba parašykite mums žinutę.

Studenčių namai Gyvybės medis

Gyvendamos universitetiniame mieste, netoli miesto centro, seserys nuomoja keletą kambarių (8 vietas) Vilniuje studijuojančioms ir dirbančioms katalikėms merginoms, norinčioms gyventi šalia vienuolinės bendruomenės, intensyviau išgyventi bažnytinį ir liturginį metų ciklą, sutikti bendražygių, įgyti bendruomeninio gyvenimo patirties.

Prašome susisiekti:
Tel.:   +370 5 2340454
Mob.: +370 647 64584

Arba parašykite mums žinutę.