Spauskite „Įeiti (enter)“ mygtuką kad matytumėte rezultatus arba „Išeiti (escape)“ kad atšauktumėte paiešką.

Mūsų vienuolynas

Nors seserys neužsiima nei evangelizacine, nei karitatyvine veikla už vienuolyno sienų, jų Regula, išreiškianti pirmąjį jų charizmos įkvėpimą, sako, kad seserys dalyvaus evangelizacijoje ir papildys brolių bei seserų apaštalių darbą savitai: padėdamos tapti „gerąja žeme“ (plg. Mt 13, 23) ir patraukdamos į vidinės maldos tylą (plg. Regulą I, 8). Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų namai labai dažnai steigiami ne nuošaliose vietovėse, bet veikiau „už miesto“ (žr. Jn 19, 20; Žyd 13, 20; Apr 14, 20), arti centrų, ‒ jie lyg Marija ir Jonas abipus Kryžiaus ant Golgotos kalno; tarp jų ir pasaulio nėra griežtos pertvaros, jų koplyčių erdvė nepadalinta, kad vienydamosi su Marija prie Kryžiaus jos liktų atidžios ir jautrios žemiškiems ir dvasiniams šiandienos pasaulio žmonių vargams (plg. Regulą I, 8).

Praktinė informacija vienuolyno lankytojams

Dienotvarkės lentelė

Lankymo valandos

Pirmadienį – trečiadienį:
14.30–17.15 val.
Prireikus į seseris galima kreiptis pirmadienį, antradienį, trečiadienį 19.30‒21.00 val.
Šeštadienis yra seserų tylos ir nelankymo diena.

Kas naujo?

Mieli vienuolyno bičiuliai ir lankytojai,

      Štai ir baigiasi ypatingasis mūsų vienuolyno laikotarpis, kai penkis mėnesius buvome atleistos nuo bendruomeninio gyvenimo pareigų tam, kad galėtume daugiau laiko skirti maldai, poilsiui ir saviugdai. Per visą tą laiką stengėmės klausytis Gerojo Ganytojo balso, ieškodamos savo poilsio vietos ir Dievo poilsio vietos mumyse, ieškodamos poilsio prasmės bei dieviškojo poilsio šaltinio ir jo vaisių.

Lapkričio pabaigoje jau grįšime į normalias vėžes, atnaujinsime bendruomeninį gyvenimą. Advento pradžioje pradedame naujų liturginių metų ciklą, tad prašome Švč. Mergelės Marijos, kad šis laikas būtų visapusiško atsinaujinimo laikas kiekvienam tikinčiajam.

Lapkričio 21d. mūsų bendruomenėje iškilmingai švenčiame Švč. Mergelės Marijos Paaukojimo Šventykloje iškilmę. Tą dieną atnaujiname savo vienuolinius neturto, skaistumo ir klusnumo įžadus. Švč. Mergelė Marija savo sąmoningo gyvenimo pradžioje visiškai pasišventė Viešpačiui. Šis įvykis yra visiško pasišventimo Viešpačiui simbolis. Marija yra „pilna malonės“, „amžinai trykštantis meilės šaltinis“, pašvęstojo gyvenimo ir mūsų kontempliatyvaus gyvenimo pavyzdys.

Tad šios gražios šventės proga norėtume trumpai pasidalinti su Jumis savo mintimis apie kontempliatyvių seserų pašaukimą, kurį galėtume palyginti su lelijos žiedu, nuskintu ir paguldytu ant Viešpaties altoriaus. Norime trumpai papasakoti apie jų gyvenimą įžadais bendruomenėje ir kontempliatyvios sesers pasiaukojimą.

Kas naujo? – 2021 Spalis

Kas naujo?    Mieli vienuolyno bičiuliai ir lankytojai,    Pranešame, kad mūsų vienuolyno gyvenimas ir veikla bus laikinai pristabdyti nuo šių metų liepos 1 d. iki gruodžio 1 d (Advento pradžios). Perduodame aiškią ir oficialią mūsų vadovybės informaciją Šv. Jono bendruomenės oblatams ir draugams:    Šių metų balandžio 19 d. įvyko vyskupų, kurių vyskupijose (Prancūzijoje) …

Skaityti toliau

Svečių namai Efezas

Seserys priima pavienes viešnias, moteris ir merginas, trokštančias skirti laiko Dievui, ieškančias dvasinės atgaivos ir poilsio. Jos taip pat gali asmeniškai susitikti su seserimis, dalyvauti jų maldose ar gyventi asmeniniu ritmu.

Pašome susisiekti:
Tel.:   +370 5 2340454
Mob.: +370 673 78047

Arba parašykite mums žinutę.

Studenčių namai Gyvybės medis

Gyvendamos universitetiniame mieste, netoli miesto centro, seserys nuomoja keletą kambarių (8 vietas) Vilniuje studijuojančioms ir dirbančioms katalikėms merginoms, norinčioms gyventi šalia vienuolinės bendruomenės, intensyviau išgyventi bažnytinį ir liturginį metų ciklą, sutikti bendražygių, įgyti bendruomeninio gyvenimo patirties.

Prašome susisiekti:
Tel.:   +370 5 2340454
Mob.: +370 647 64584

Arba parašykite mums žinutę.