Press enter to see results or esc to cancel.

Mūsų vienuolynas

Nors seserys neužsiima nei evangelizacine, nei karitatyvine veikla už vienuolyno sienų, jų Regula, išreiškianti pirmąjį jų charizmos įkvėpimą, sako, kad seserys dalyvaus evangelizacijoje ir papildys brolių bei seserų apaštalių darbą savitai: padėdamos tapti „gerąja žeme“ (plg. Mt 13, 23) ir patraukdamos į vidinės maldos tylą (plg. Regulą I, 8). Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų namai labai dažnai steigiami ne nuošaliose vietovėse, bet veikiau „už miesto“ (žr. Jn 19, 20; Žyd 13, 20; Apr 14, 20), arti centrų, ‒ jie lyg Marija ir Jonas abipus Kryžiaus ant Golgotos kalno; tarp jų ir pasaulio nėra griežtos pertvaros, jų koplyčių erdvė nepadalinta, kad vienydamosi su Marija prie Kryžiaus jos liktų atidžios ir jautrios žemiškiems ir dvasiniams šiandienos pasaulio žmonių vargams (plg. Regulą I, 8).

Praktinė informacija vienuolyno lankytojams

Dienotvarkės lentelė

Lankymo valandos

Pirmadienį – trečiadienį:
14.30–17.15 val.
Prireikus į seseris galima kreiptis pirmadienį, antradienį, trečiadienį 19.30‒21.00 val.
Šeštadienis yra seserų tylos ir nelankymo diena.

Kas naujo?

Karantino metu seserų vienuolynas, kaip ir visos bendruomenės, laikosi visiems taikomų taisyklių ir bendrauja tik būtiniausiais reikalais.

Svečių namai Efezas

Seserys priima pavienes viešnias, moteris ir merginas, trokštančias skirti laiko Dievui, ieškančias dvasinės atgaivos ir poilsio. Jos taip pat gali asmeniškai susitikti su seserimis, dalyvauti jų maldose ar gyventi asmeniniu ritmu.

Pašome susisiekti:
Tel.:   +370 5 2340454
Mob.: +370 673 78047

Arba parašykite mums žinutę.

Studenčių namai Gyvybės medis

Gyvendamos universitetiniame mieste, netoli miesto centro, seserys nuomoja keletą kambarių (8 vietas) Vilniuje studijuojančioms ir dirbančioms katalikėms merginoms, norinčioms gyventi šalia vienuolinės bendruomenės, intensyviau išgyventi bažnytinį ir liturginį metų ciklą, sutikti bendražygių, įgyti bendruomeninio gyvenimo patirties.

Prašome susisiekti:
Tel.:   +370 5 2340454
Mob.: +370 647 64584

Arba parašykite mums žinutę.