Spauskite „Įeiti (enter)“ mygtuką kad matytumėte rezultatus arba „Išeiti (escape)“ kad atšauktumėte paiešką.

Kas naujo? – 2021 Birželis

Kas naujo?

   Mieli vienuolyno bičiuliai ir lankytojai,

   Pranešame, kad mūsų vienuolyno gyvenimas ir veikla bus laikinai pristabdyti nuo šių metų liepos 1 d. iki gruodžio 1 d (Advento pradžios). Perduodame aiškią ir oficialią mūsų vadovybės informaciją Šv. Jono bendruomenės oblatams ir draugams:

   Šių metų balandžio 19 d. įvyko vyskupų, kurių vyskupijose (Prancūzijoje) įsteigti mūsų namai, susitikimas. Jame dalyvavo mūsų ordinaras vyskupas Riviere, Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas, vyskupas Eric de Moulins-Beaufort, motina Gnevieve Marie ir mūsų Generalinė priorė sesuo Paul Marie. Šio susirinkimo metu buvo nuspręsta, kad prieš toliau imantis Generalinės kapitulos darbų, bendruomenei naudinga padaryti gerą pertrauką. Buvo pasiūlyta trumpai atsitraukti nuo buitinių mūsų vienuolynų rūpesčių, kad turėtume laiko dvasiškai ir žmogiškai pasisemti naujų jėgų, ramiai prieš Viešpatį peržvelgti visus sunkius įvykius ir, pradėdamos nuo Kristaus, toliau gyventume savo kontempliatyvų gyvenimą, reikalaujantį nuolatinio atsinaujinimo.

    Ši pertrauka turėtų trukti nuo šių metų liepos 1 d. iki šių metų gruodžio 1 d.

    Mūsų Generalinė vyresnioji, sesuo Paul Marie paragino visą mūsų kontempliatyviųjų seserų bendruomenę, turinčią namus Prancūzijoje, Amerikoje, Afrikoje ir Lietuvoje, padaryti 5 mėnesių pertrauką, kad pasisėmusios naujų jėgų galėtume geriau tarnauti Viešpačiui ir žmonėms. Tad šį laiką skirsime poilsiui, dvasiniam atsinaujinimui ir saviugdai.

    Per šiuos penkis mėnesius mūsų namai Vilniuje neliks tušti, nes vis dėlto turime įsipareigojimų, kurių negalime apleisti: toliau rūpinsimės vienos sesers garbaus amžiaus tėvu, lydėsime 8 studenčių bendruomenę, prižiūrėsime savo aplinką. Todėl vienuolyne kiekviena sesuo „budės“ po mėnesį, ir likusius 4 mėnesius semsis vienuolinės patirties bei išminties kituose vienuolynuose Lietuvoje bei užsienyje. Taigi mūsų namai liks neuždaryti, ir visos ketiname vėl juose susirinkti ir tęsti savo maldos gyvenimą nuo 2021 m. advento pradžios.

    Ši penkių mėnesių pertrauka mūsų bendruomenei yra daug pastangų reikalaujantis metas, kurį priimame iš Viešpaties rankų ramia širdimi ir su pasitikėjimu. Prašome remti mus malda ir, kad visi išlaikytume dvasios ramybę, svarbu, kad ši informacija liktų neiškraipyta. Visos oficialios žinios, susijusio su mumis, bus skelbiamos mūsų internetiniame puslapyje www.sv-jono-seserys.org. Dėl detalesnės informacijos ar kitų iškilusių klausimų galite tai pat kreiptis į vyresniąją, seserį Daivą Mariją elektroniniu paštu sr.daivamarija@stjean.

   Kiekvieną ir visus laikome savo maldose, linkėdamos saulėtos vasaros, gero poilsio, sveikatos ir nekantriai laukiame advento, kai galėsime susitikti ir vėl budėti kartu, laukdami mūsų Viešpaties atėjimo.

I. ĮVADAS

   Kas naujo mažojoje kaimenėje? Kaip žinote, mes ruošiamės bendruomeniniam poilsio ir formacijos laikui, kuris truks nuo liepos pradžios iki lapkričio pabaigos. Tai bus ypatingas laikotarpis, klausantis Gerojo Ganytojo balso. Jis mus pažįsta ir kiekvieną šaukia vardu, jis mus išsiveda, kad rastume sau ganyklą. „Žaliose pievose mane paguldo, prie ramių tvenkinių mane gano. Jis atgaivina mano gyvastį, veda teisumo takais, kaip dera jo vardui“ (Ps 23, 2–3). Žinome, kad visi jo keliai veda į pilnutinį gyvenimą,...jeigu tik sutinkame guldyti su juo gyvybę, kad vėl ją atsiimtume.

   Kur ta mano poilsio vieta? Sąmoningai ar nesąmoningai visi ieškome poilsio, ypač šiais laikais, kai spartus gyvenimo būdas viršija natūralų sveiko gyvenimo ritmą. Dabartiniame pasaulyje surasti ir išsaugoti poilsio erdves tampa tikru žygiu. Tai yra lyg šventos žemės užkariavimas mūsų sieloje. Karantinas daug ką sustabdė, bet ar jis mums sugrąžino sveiką ir šventą poilsį? Turbūt priklauso nuo to, kaip kiekvienas jį išgyvena... Belaukiant, kol Gerasis Ganytojas mus surinks savo ganyklose, kviečiame kartu su mumis keliauti Dievo poilsio keliais.

   Kas mėnesį, nuo liepos iki lapkričio, šiame „Kas nauja?“ skyriuje dalinsimės su jumis mąstymu apie Dievo poilsio vietą ir poilsį Dieve: ko moko Dievas apie poilsio laikus, poilsio vietas ir būdus pailsėti? Kokia yra poilsio prasmė ir kokios yra pasekmės žmogui ar tautai, kuri to nepaiso? Ką reiškia tas dieviškas poilsis mumyse, kur yra jo šaltinis ir kokie jo vaisiai?

   Poilsio troškimas, glūdintis kiekvienoje širdyje, turi gilias šaknis Dievo ir žmogaus santykiuose. Ne vien poilsio tema eina per visą Bibliją, bet ji yra Dievo Įstatymo ir Sandoros kertinis akmuo, o taip pat nepakeičiamas pagrindas sveikatai, laimei ir šventumui. Ne vien kūnas, bet ir siela, bei širdis reikalauja poilsio laiko ir vietos, kad galėtume atsigauti, iš naujo surasti jėgų ir atrasti gyvenimo prasmę. Mūsų neramumų priežasčių gali būti daug: mirties nerimas, santykių ar sveikatos sunkumai, asmeninės nuodėmės pasekmės, ir t.t. Bet mūsų mažumo ir ribotumo suvokimas nėra savaime neigiamas dalykas. Tai liudija, kad esame sukurti dėl Kažko ir Kažkam, kad nerandame vien savyje savo gyvenimo prasmės ir poilsio šaltinio. Jeigu mums reikia reguliariai pailsėti nuo kažko, tai mums primena, kad ypač reikalinga pailsėti Kažkame, kaip rašo Šventasis Augustinas:

   „Didis esi Viešpatie ir labai šlovintinas, didelė tavo galybė, ir tavo išmintis neišmatuojama. Ir šlovinti tave nori žmogus, maža dalelė tavo kūrinijos; žmogus, nešantis su savimi savo mirtingumą, nešantis savo nuodėmės liudijimą, ir liudijimą, kad „priešiniesi išpuikėliams“; ir vis dėlto tave nori šlovinti žmogus, maža dalelė tavo kūrinijos. Tu paveiki mus taip, kad šlovinti tave yra malonu, nes sukūrei mus, nukreipdamas savęsp, ir mūsų širdis nežino ramybės, kol nenurimsta tavyje.“ (Aurelijus Augustinas, IŠPAŽINIMAI, Vilnius: Aidai, 2004, psl.9)