Spauskite „Įeiti (enter)“ mygtuką kad matytumėte rezultatus arba „Išeiti (escape)“ kad atšauktumėte paiešką.

Darbas vienuoliškajame gyvenime

Dykumų Tėvai, dažniausiai gyvenę kaip atsiskyrėliai ir kovoję su blogomis mintimis bei pagundomis, gindavosi nuo jų rankų darbu. Antai šv. Antanas Didysis regi angelą, kuris moko jį, kaip elgtis dvasinės kovos metu: pakaitomis melstis ir dirbti (Pirmoji Antano apoftegma). O ir šv. Jonas Kasijonas, apėmus akedijai, pataria imtis darbo (De Institutis cœnobiorum), šv. Benediktas savo Reguloje nevengia kalbėti apie darbą virtuvėje (Regula, 35), šv. Hugonas, kartūzas, savo broliams aiškina, kad Mortos gyvenimas buvęs naudingesnis, nei Marijos (Liber de miseria hominis). Antai cistersai, iš naujo atradę darbo dvasinę vertę, ekonominę veiklą pavertė savo charizmos dalimi ‒ tokia yra paveldėta didi tradicija, darbą derinanti su malda, Lectio divina, studijomis. Galiausiai darbas padeda kurti bendrystę ir bendruomenę, bendruomenė kuria aplinką, kurioje visa tarnauja jos maldingumui, papildo, užbaigia kūriniją ir šlovina Kūrėją.
Vienuolių darbas niekada neturi tapti vergiškas, savitikslis, nužmoginantis ‒ todėl visada bus gan paprastas, nesudėtingas ir kartu kūrybiškas, dažnai pažymėtas asmenine žyme, saikingas, savitas, nes pagamintas ne mašinomis, o žmogaus rankomis arba nuo žmogaus priklausančia technika. Jis visad bus tik priemonė, tarnaujanti aukštesniam tikslui.

Vienuolyno raštinės leidiniai

Seserų vienuolyno raštinė savo jėgomis bei lėšomis išleido pirmąjį Lietuvoje maldelių prie stalo rinkinį. Tai labai praktiškas leidinėlis, seserų indėlis evangelizuojant vartotojų visuomenę, primenantis padėkos  prasmę ir padedantis kurti bendrystės dvasingumą.

Leidinėlį galima užsisakyti žinute. Knygelę siunčiame paštu.

Rankdarbių klėtis

Odos dirbtuvė

.....................................................

Šioje dirbtuvėlėje parodytus pavyzdžius galite užsakyti žinute, nurodydami konkrečius pavyzdžius. Užsakytus gaminius siunčiame paštu. Naujesni gaminiai gali šiek tiek skirtis nuo pavyzdžių, nes priklauso nuo turimos žaliavos. Galima pateikti ir asmeninius pageidavimus, pagal kuriuos pagaminsime norimą odos dirbinį.

Dirbinių pavyzdžiai spausti čia

 

Rožinių skrynia

.....................................................

Čia parodytus pavyzdžius galite užsakyti žinute. Užsakytus gaminius siunčiame paštu. Pagaminti rožiniai gali skirtis nuo pateiktų pavyzdžių, nes priklauso nuo šiuo metu turimų karoliukų, virvelių ir kryželių. Galima pateikti ir individualius pageidavimus, pagal kuriuos pagaminsime norimą rožinį.

Dirbinių pavyzdžiai spausti čia

Ikonos kertelė

.....................................................

IKONA

Pagal pirmųjų seserų papročius neturėjome, kaip ermitažuose gyvenantys vienuoliai, savo koplytėlės, bet įsirengdavome tai, ką vadiname „maldos kertele“ arba celės altorėliu. Šioje kertėje dedame paveikslą ar ikoną, kurie mums ypač brangūs. Tos „kertelės“, idant jose būtų galima apglėbti ištisus kraštus ir miestus, įkvėpė seseris dalytis malda ir skleisti ją rašant Kristaus, Marijos ir šventųjų veidų ikonas, atspindinčias Jo Gailestingumo Veidą bei Jo globą dvasiniame kelyje. Todėl, nors seserys rašo mažai ikonų, bet norintys įsirengti „maldos kertelę“ ir dalytis malda gali keiptis į seseris ir išreišti norą įsigyti norimą ikoną. Ji bus rašoma lėtai, bet maldingai.

SIUVINĖTA IKONA

Kaip ir rašoma ikona, suvinėjama ikona semia įkvėpimo iš tos pačios versmės – paskatos dalintis malda ir ją skleisti. Siuvinėjama ikona puoselėja norą gaivinti senąją Rytų krikščionių tradiciją, pagal kurią ikonos buvo ne tik rašomos ant medžio lentos, bet, kaip Veronikos drobulė, siuvinėjimu įamžinamos drobėje. Tai lėtas ir kruopštus darbas, kaip ir pati malda, todėl jos nėra siuvinėjamos dideliu kiekiu ir greitai.

Dirbinių pavyzdžiai spausti čia

Įdomybių kamara

.....................................................

Dirbinių pavyzdžiai spausti čia

Žolelių palėpė

.....................................................

Žolelių arbatas parduodame tik vienuolyne. Čia pateikiame dažniausiai gaminamų atskirų žolelių arbatų ir žolelių mišinių sąrašą.

Kaip įsigyti seserų rankdarbius?

.....................................................

Rankdarbių klėtyje seserys pristato savo rankdarbius, jei norėtumėte jų įsigyti, prašome apsilankyti mūsų vienuolyne. Jeigu gyvenate ne Vilniuje ar negalite apsilankyti vienuolyne, maloniai prašome su mumis susisiekti žinute ir užsakyti norimą rankdarbį nurodytais kontaktais (žr. Kontaktai).